BboxTop

WmfPlaceableFileHeader.BboxTop property

Hämtar eller ställer in y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den gränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

public short BboxTop { get; set; }

Returvärde

Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

Se även