Checksum

WmfPlaceableFileHeader.Checksum property

Hämtar eller ställer in kontrollsummavärdet för de föregående tio ORD i rubriken.

public short Checksum { get; set; }

Returvärde

Kontrollsummans värde för de föregående tio ORD i rubriken.

Se även