Hmf

WmfPlaceableFileHeader.Hmf property

Hämtar eller ställer in handtaget för metafilen i minnet.

public short Hmf { get; set; }

Returvärde

Handtaget för metafilen i minnet.

Se även