Inch

WmfPlaceableFileHeader.Inch property

Hämtar eller ställer in antalet twips per tum.

public short Inch { get; set; }

Returvärde

Antalet twips per tum.

Se även