Key

WmfPlaceableFileHeader.Key property

Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar närvaron av en placeringsbar metafilhuvud.

public int Key { get; set; }

Returvärde

Ett värde som indikerar närvaron av en platsbar metafilhuvud.

Se även