System.Drawing.Printing

DenPrinting namnutrymme tillhandahåller utskriftsrelaterade tjänster för Windows Forms-applikationer.

Klasser

Klass Beskrivning
NamespaceDoc DenPrinting namnutrymme tillhandahåller utskriftsrelaterade tjänster för Windows Forms-applikationer.
PageSettings Anger inställningar som gäller för en enda, utskriven sida.
PrintDocument Definierar ett återanvändbart objekt som skickar utdata till en skrivare vid utskrift från ett Windows Forms-program.
PrinterResolution Representerar upplösningen som stöds av en skrivare.
PrinterSettings Anger information om hur ett dokument skrivs ut, inklusive skrivaren som skriver ut det, vid utskrift från ett Windows-formulärprogram .
PrintEventArgs Tillhandahåller data förBeginPrint ochEndPrint evenemang.
PrintPageEventArgs Tillhandahåller data förPrintPage händelse.
StandardPrintController Anger en utskriftskontroller som skickar information till en skrivare.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PrintRange Anger den del av dokumentet som ska skrivas ut.