System.Drawing.Printing

DenPrinting namnutrymme tillhandahåller utskriftsrelaterade tjänster för Windows Forms-applikationer.

Klasser

KlassBeskrivning
NamespaceDocDenPrinting namnutrymme tillhandahåller utskriftsrelaterade tjänster för Windows Forms-applikationer.
PageSettingsAnger inställningar som gäller för en enda, utskriven sida.
PrintDocumentDefinierar ett återanvändbart objekt som skickar utdata till en skrivare vid utskrift från ett Windows Forms-program.
PrinterResolutionRepresenterar upplösningen som stöds av en skrivare.
PrinterSettingsAnger information om hur ett dokument skrivs ut, inklusive skrivaren som skriver ut det, vid utskrift från ett Windows-formulärprogram .
PrintEventArgsTillhandahåller data förBeginPrint ochEndPrint evenemang.
PrintPageEventArgsTillhandahåller data förPrintPage händelse.
StandardPrintControllerAnger en utskriftskontroller som skickar information till en skrivare.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
PrintRangeAnger den del av dokumentet som ska skrivas ut.