PageSettings

PageSettings class

Anger inställningar som gäller för en enda, utskriven sida.

public class PageSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
PageSettings()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Bounds { get; }Hämtar storleken på sidan, med hänsyn till sidriktningen som anges av!:PageSettings.Landscape egenskap .
HardMarginX { get; }Får x-koordinaten, i hundradelar av en tum, av den hårda marginalen till vänster på sidan.
HardMarginY { get; }Får y-koordinaten, i hundradelar av en tum, av den hårda marginalen överst på sidan.
PrinterResolution { get; }Hämtar eller ställer in skrivarupplösningen för sidan.

Se även