PrintDocument

PrintDocument class

Definierar ett återanvändbart objekt som skickar utdata till en skrivare vid utskrift från ett Windows Forms-program.

public class PrintDocument : Component

Konstruktörer

namnBeskrivning
PrintDocument()Default_Constructor

Anmärkningar

Ännu inte implementerat. Varje samtal kommer att höja enNotImplementedException.

Se även