PrinterResolution

PrinterResolution class

Representerar upplösningen som stöds av en skrivare.

public class PrinterResolution

Konstruktörer

namnBeskrivning
PrinterResolution()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
X { get; set; }Hämtar eller ställer in den horisontella skrivarupplösningen, i punkter per tum.
Y { get; set; }Hämtar eller ställer in den vertikala skrivarupplösningen, i punkter per tum.

Se även