X

PrinterResolution.X property

Hämtar eller ställer in den horisontella skrivarupplösningen, i punkter per tum.

public int X { get; set; }

Returvärde

Den horisontella skrivarupplösningen, i punkter per tum, if!:Kind är satt till!:PrinterResolutionKind.Custom ; annars ett dmPrintQuality-värde.

Se även