PrinterSettings

PrinterSettings class

Anger information om hur ett dokument skrivs ut, inklusive skrivaren som skriver ut det, vid utskrift från ett Windows-formulärprogram .

public class PrinterSettings

Konstruktörer

namn Beskrivning
PrinterSettings() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
PrinterName { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på skrivaren som ska användas.
static FromPage { get; } Hämtar sidnumret för den första sidan som ska skrivas ut.
static PrintRange { get; } Hämtar sidnumren som användaren har angett för att skrivas ut.
static ToPage { get; } Hämtar numret på den sista sidan som ska skrivas ut.

Se även