PrintEventArgs

PrintEventArgs class

Tillhandahåller data förBeginPrint ochEndPrint evenemang.

public class PrintEventArgs

Konstruktörer

namnBeskrivning
PrintEventArgs()Default_Constructor

Anmärkningar

Ännu inte implementerat.

Se även