PrintPageEventArgs

PrintPageEventArgs class

Tillhandahåller data förPrintPage händelse.

public class PrintPageEventArgs

Konstruktörer

namnBeskrivning
PrintPageEventArgs()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Graphics { get; }FårGraphics används för att måla sidan.
HasMorePages { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om ytterligare en sida ska skrivas ut.
PageSettings { get; }Hämtar sidinställningarna för den aktuella sidan.

Se även