PageSettings

PrintPageEventArgs.PageSettings property

Hämtar sidinställningarna för den aktuella sidan.

public PageSettings PageSettings { get; }

Returvärde

Sidinställningarna för den aktuella sidan.

Se även