PrintRange

PrintRange enumeration

Anger den del av dokumentet som ska skrivas ut.

public enum PrintRange

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
AllPages0Alla sidor är utskrivna.
Selection1De valda sidorna skrivs ut.
SomePages2Sidorna mellan Drawing.Printing.PrinterSettings.FromPage och Drawing.Printing.PrinterSettings.ToPage skrivs ut.
CurrentPage4194304Den sida som för närvarande visas är printed

Se även