StandardPrintController

StandardPrintController class

Anger en utskriftskontroller som skickar information till en skrivare.

public class StandardPrintController

Konstruktörer

namn Beskrivning
StandardPrintController() Default_Constructor

Se även