System.Drawing.Text

DenText namnutrymme ger avancerad GDI+ typografifunktionalitet.

Klasser

KlassBeskrivning
FontCollectionGer en basklass för installerade och privata teckensnittssamlingar.
InstalledFontCollectionRepresenterar de teckensnitt som är installerade på systemet. Denna klass kan inte ärvas.
NamespaceDocDenText namnutrymme ger avancerad GDI+ typografifunktionalitet.
PrivateFontCollectionTillhandahåller en samling teckensnittsfamiljer byggda från teckensnittsfiler som tillhandahålls av klientprogrammet.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
GenericFontFamiliesAnger en generiskFontFamily objekt.
HotkeyPrefixAnger typen av visning för snabbtangentsprefix som relaterar till text.
TextRenderingHintAnger kvaliteten på textåtergivningen.