System.Drawing.Text

DenText namnutrymme ger avancerad GDI+ typografifunktionalitet.

Klasser

Klass Beskrivning
FontCollection Ger en basklass för installerade och privata teckensnittssamlingar.
InstalledFontCollection Representerar de teckensnitt som är installerade på systemet. Denna klass kan inte ärvas.
NamespaceDoc DenText namnutrymme ger avancerad GDI+ typografifunktionalitet.
PrivateFontCollection Tillhandahåller en samling teckensnittsfamiljer byggda från teckensnittsfiler som tillhandahålls av klientprogrammet.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
GenericFontFamilies Anger en generiskFontFamily objekt.
HotkeyPrefix Anger typen av visning för snabbtangentsprefix som relaterar till text.
TextRenderingHint Anger kvaliteten på textåtergivningen.