FontCollection

FontCollection class

Ger en basklass för installerade och privata teckensnittssamlingar.

public abstract class FontCollection : IDisposable

Egenskaper

namnBeskrivning
Families { get; }Får arrayen avFontFamily objekt associerade med dettaFontCollection .

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör alla resurser som används av dettaFontCollection .

Se även