Dispose

FontCollection.Dispose method

Frigör alla resurser som används av dettaFontCollection .

public void Dispose()

Se även