InstalledFontCollection

InstalledFontCollection class

Representerar de teckensnitt som är installerade på systemet. Denna klass kan inte ärvas.

public sealed class InstalledFontCollection : FontCollection

Konstruktörer

namnBeskrivning
InstalledFontCollection()Initierar en ny instans avInstalledFontCollection class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Families { get; }Får arrayen avFontFamily objekt associerade med dettaFontCollection .

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör alla resurser som används av dettaFontCollection .

Se även