PrivateFontCollection

PrivateFontCollection class

Tillhandahåller en samling teckensnittsfamiljer byggda från teckensnittsfiler som tillhandahålls av klientprogrammet.

public sealed class PrivateFontCollection : FontCollection

Konstruktörer

namnBeskrivning
PrivateFontCollection()Initierar en ny instans avPrivateFontCollection class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Families { get; }Får arrayen avFontFamily objekt associerade med dettaFontCollection .

Metoder

namnBeskrivning
AddFontFile(string)Lägger till ett teckensnitt från den angivna filen till dettaPrivateFontCollection .
AddMemoryFont(IntPtr, int)Lägger till ett teckensnitt som finns i systemminnet till dettaPrivateFontCollection .
Dispose()Frigör alla resurser som används av dettaFontCollection .

Se även