Brush

Brush class

Definierar objekt som används för att fylla det inre av grafiska former som rektanglar, ellipser, pajer, polygoner och banor.

public abstract class Brush : IDisposable

Metoder

namn Beskrivning
abstract Clone() När den åsidosätts i en härledd klass skapas en exakt kopia av dennaBrush .
Dispose() Frigör alla resurser som används av detta Brush-objekt.

Se även