Clone

Brush.Clone method

När den åsidosätts i en härledd klass skapas en exakt kopia av dennaBrush .

public abstract object Clone()

Returvärde

Den nyaBrush som denna metod skapar.

Se även