ColorConverter

ColorConverter class

Konverterar färger från en datatyp till en annan.

public class ColorConverter

Konstruktörer

namn Beskrivning
ColorConverter() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
static ConvertFrom(CultureInfo, object) Konverterar från.

Anmärkningar

Aspose.Drawing få tillgång till denna klass direkt för att förenkla.

Se även