ColorTranslator

ColorTranslator class

Översätter färger till och från GDI+Color strukturer. Denna klass kan inte ärvas.

public sealed class ColorTranslator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ColorTranslator() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
static FromHtml(string) Översätter en HTML-färgrepresentation till en GDI+Color struktur.
static FromOle(int) Översätter ett OLE-färgvärde till ett GDI+Color struktur.
static FromWin32(int) Översätter ett Windows-färgvärde till ett GDI+Color struktur.
static ToHtml(Color) Översätter det angivnaColor struktur till en HTML-strängfärgrepresentation.
static ToOle(Color) KonverterarColor struktur till OLE-presentation av färg.
static ToWin32(Color) KonverterarColor struktur till Win32 presentation av färg.

Se även