ContentAlignment

ContentAlignment enumeration

Anger justering av innehåll på ritytan.

public enum ContentAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TopLeft 1 Innehållet är vertikalt upptill och horisontellt till vänster.
TopCenter 2 Innehållet är vertikalt upptill och horisontellt i mitten.
TopRight 4 Innehållet är vertikalt upptill och horisontellt till höger.
MiddleLeft 16 Innehållet är vertikalt i mitten och horisontellt till vänster.
MiddleCenter 32 Innehållet är vertikalt i mitten och horisontellt i mitten.
MiddleRight 64 Innehållet är vertikalt i mitten och horisontellt till höger.
BottomLeft 256 Innehållet är vertikalt justerat längst ned och horisontellt till vänster.
BottomCenter 512 Innehållet är vertikalt justerat längst ned och horisontellt i mitten.
BottomRight 1024 Innehållet är vertikalt justerat längst ned och horisontellt till höger.

Se även