DrawingSettings

DrawingSettings class

Gör det möjligt att justera beteendet hos ritbiblioteket vid användning av vissa funktioner som ännu inte är implementerade helt.

public static class DrawingSettings

Egenskaper

namn Beskrivning
static StrictMode { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar om den mer strikta fångsten av icke implementerade funktioner är aktiverad.

Se även