GetHeight

GetHeight()

Returnerar radavståndet, i pixlar, för detta teckensnitt.

public float GetHeight()

Returvärde

Radavståndet, i pixlar, för detta teckensnitt.

Se även


GetHeight(Graphics)

Returnerar radavståndet i den aktuella enheten för en angivenGraphics , av detta teckensnitt.

public float GetHeight(Graphics graphics)
ParameterTypBeskrivning
graphicsGraphicsAGraphics som håller visningsenhetens vertikala upplösning, i punkter per tum, samt inställningar för sidenhet och sidskala.

Returvärde

Radavståndet, i pixlar, för detta teckensnitt.

Se även


GetHeight(float)

Returnerar höjden, i pixlar, för dettaFontnär den dras till en enhet med den angivna vertikala upplösningen.

public float GetHeight(float dpi)
ParameterTypBeskrivning
dpiSingleDen vertikala upplösningen, i punkter per tum, som används för att beräkna höjden på teckensnittet.

Returvärde

Höjden, i pixlar, på dettaFont.

Se även