Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegate

Tillhandahåller en återuppringningsmetod för att bestämma närDrawImage Metoden bör avbryta körningen i förtid och sluta rita en bild.

public delegate bool DrawImageAbort(IntPtr callbackdata);
Parameter Typ Beskrivning
callbackdata IntPtr Intern pekare som anger data för återuppringningsmetoden. Denna parameter passeras inte av allaDrawImage överbelastningar. Du kan testa att den saknas genom att kontrollera värdetZero .

Returvärde

Denna metod returnerar sant om den bestämmer attDrawImage metoden bör stoppa exekveringen i förtid. Annars returnerar den falskt för att indikera attDrawImage metoden bör fortsätta att utföras.

Se även