Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate

Tillhandahåller en återuppringningsmetod förEnumerateMetafile metod.

public delegate bool EnumerateMetafileProc(EmfPlusRecordType recordType, int flags, int dataSize, 
    IntPtr data, PlayRecordCallback callbackData);
Parameter Typ Beskrivning
recordType EmfPlusRecordType Medlem avEmfPlusRecordType uppräkning som anger typen av metafilpost.
flags Int32 Uppsättning flaggor som anger attribut för posten.
dataSize Int32 Antal byte i postdata.
data IntPtr Pekare till en buffert som innehåller postdata.
callbackData PlayRecordCallback Argumentet används inte.

Returvärde

Returnera sant om du vill fortsätta att räkna upp poster; annars falskt.

Se även