DrawImage

DrawImage(Image, int, int)

Ritar den angivna bilden, med dess ursprungliga fysiska storlek, på den plats som anges av ett koordinatpar.

public void DrawImage(Image image, int x, int y)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
x Int32 X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
y Int32 Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, float, float)

Ritar det angivnaImage , med sin ursprungliga fysiska storlek, på den angivna platsen.

public void DrawImage(Image image, float x, float y)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
x Single X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
y Single Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, Point)

Ritar den angivna bilden, med dess ursprungliga fysiska storlek, på den angivna platsen.

public void DrawImage(Image image, Point point)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
point Point Punktstruktur som representerar platsen för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, Point[])

Ritar det angivnaЕ:Image på angiven plats och med angiven form och storlek.

public void DrawImage(Image image, Point[] destPoints)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destPoints Point[] Uppsättning av trePoint strukturer som definierar ett parallellogram.

Se även


DrawImage(Image, PointF)

Ritar det angivnaImage , med sin ursprungliga fysiska storlek, på den angivna platsen.

public void DrawImage(Image image, PointF point)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
point PointF PointF struktur som representerar det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, PointF[])

Ritar det angivnaImage på angiven plats och med angiven form och storlek.

public void DrawImage(Image image, PointF[] destPoints)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destPoints PointF[] Uppsättning av trePointF strukturer som definierar ett parallellogram.

Se även


DrawImage(Image, int, int, int, int)

Ritar den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, int x, int y, int width, int height)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
x Int32 X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
y Int32 Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
width Int32 Bredden på den ritade bilden.
height Int32 Höjd på den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, Rectangle)

Ritar den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, Rectangle rect)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bilden att rita.
rect Rectangle Rektangeln som anger platsen och storleken på den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, RectangleF)

Ritar den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, RectangleF rect)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bilden att rita.
rect RectangleF Rektangeln som anger platsen och storleken på den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, float, float, float, float)

Ritar det angivnaImage , med sin ursprungliga fysiska storlek, på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, float x, float y, float width, float height)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
x Single X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
y Single Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
width Single Bredden på den ritade bilden.
height Single Höjden på den ritade bilden.

Se även


DrawImage(Image, int, int, Rectangle, GraphicsUnit)

Ritar en del av en bild på en angiven plats.

public void DrawImage(Image image, int x, int y, Rectangle srcRect, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
x Int32 X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
y Int32 Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
srcRect Rectangle Rectangle struktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används av parametern srcRect.

Se även


DrawImage(Image, float, float, RectangleF, GraphicsUnit)

Ritar en del av en bild på en angiven plats.

public void DrawImage(Image image, float x, float y, RectangleF srcRect, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
x Single X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
y Single Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den ritade bilden.
srcRect RectangleF RectangleF struktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används av parametern srcRect.

Se även


DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit)

Ritar den angivna delen av den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, PointF[] destPoints, RectangleF srcRect, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
destPoints PointF[] Array av tre PointF-strukturer som definierar ett parallellogram.
srcRect RectangleF RectangleF-struktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem av GraphicsUnit-uppräkningen som specificerar måttenheterna som används av srcRect parameter.

Se även


DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit)

Ritar den angivna delen av den angivnaImage på angiven plats och med angiven storlek.

public void DrawImage(Image image, Point[] destPoints, Rectangle srcRect, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destPoints Point[] Uppsättning av trePoint strukturer som definierar ett parallellogram.
srcRect Rectangle Rectanglestruktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används av thesrcRect parameter.

Se även


DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Ritar den angivna delen av den angivnaImage på angiven plats och med angiven storlek.

public void DrawImage(Image image, Point[] destPoints, Rectangle srcRect, GraphicsUnit srcUnit, 
  ImageAttributes imageAttr)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destPoints Point[] Uppsättning av trePoint strukturer som definierar ett parallellogram.
srcRect Rectangle Rectanglestruktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används av thesrcRect parameter.
imageAttr ImageAttributes ImageAttributes som anger omfärgning och gammainformation för bildobjektet.

Se även


DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Ritar den angivna delen av den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, PointF[] destPoints, RectangleF srcRect, GraphicsUnit srcUnit, 
  ImageAttributes imageAttr)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
destPoints PointF[] Array av tre PointF-strukturer som definierar ett parallellogram.
srcRect RectangleF RectangleF-struktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem av GraphicsUnit-uppräkningen som specificerar måttenheterna som används av srcRect parameter.
imageAttr ImageAttributes ImageAttributes som anger omfärgning och gammainformation för bildobjektet.

Se även


DrawImage(Image, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit)

Ritar den angivna delen av den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, Rectangle destRect, Rectangle srcRect, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
destRect Rectangle Rektangelstruktur som anger platsen och storleken på den ritade bilden. Bilden skalas för att passa rektangeln.
srcRect Rectangle Rektangelstruktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem av uppräkningen GraphicsUnit som specificerar måttenheterna som används avsrcRect parameter.

Se även


DrawImage(Image, Rectangle, int, int, int, int, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Ritar den angivna delen av den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, 
  int srcHeight, GraphicsUnit srcUnit, ImageAttributes imageAttr)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
destRect Rectangle Rektangelstruktur som anger platsen och storleken på den ritade bilden. Bilden skalas för att passa rektangeln.
srcX Int32 X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcY Int32 Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcWidth Int32 Bredden på den del av källbilden som ska ritas.
srcHeight Int32 Höjden på den del av källbilden som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem av GraphicsUnit-uppräkningen som specificerar måttenheterna som används för att bestämma källrektangeln.
imageAttr ImageAttributes ImageAttributes som anger omfärgning och gammainformation för bildobjektet.

Se även


DrawImage(Image, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit)

Ritar den angivna delen av den angivna bilden på den angivna platsen och med den angivna storleken.

public void DrawImage(Image image, RectangleF destRect, RectangleF srcRect, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Bild att rita.
destRect RectangleF RectangleF-struktur som anger platsen och storleken på den ritade bilden. Bilden skalas för att passa rektangeln.
srcRect RectangleF RectangleF-struktur som anger vilken del av bildobjektet som ska ritas.
srcUnit GraphicsUnit Medlem av uppräkningen GraphicsUnit som specificerar måttenheterna som används avsrcRect parameter.

Se även


DrawImage(Image, Rectangle, int, int, int, int, GraphicsUnit)

Ritar den angivna delen av den angivnaImage på angiven plats och med angiven storlek.

public void DrawImage(Image image, Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, 
  int srcHeight, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destRect Rectangle Rectangle struktur som anger platsen och storleken på den ritade bilden. Bilden skalas för att passa rektangeln.
srcX Int32 X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcY Int32 Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcWidth Int32 Bredden på den del av källbilden som ska ritas.
srcHeight Int32 Höjden på den del av källbilden som ska ritas
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används för att bestämma källrektangeln.

Se även


DrawImage(Image, Rectangle, float, float, float, float, GraphicsUnit)

Ritar den angivna delen av den angivnaImage på angiven plats och med angiven storlek.

public void DrawImage(Image image, Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, 
  float srcHeight, GraphicsUnit srcUnit)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destRect Rectangle Rectangle struktur som anger platsen och storleken på den ritade bilden. Bilden skalas för att passa rektangeln.
srcX Single X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcY Single Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcWidth Single Bredden på den del av källbilden som ska ritas.
srcHeight Single Höjden på den del av källbilden som ska ritas
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används för att bestämma källrektangeln.

Se även


DrawImage(Image, Rectangle, float, float, float, float, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Ritar den angivna delen av den angivnaImage på angiven plats och med angiven storlek.

public void DrawImage(Image image, Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, 
  float srcHeight, GraphicsUnit srcUnit, ImageAttributes imageAttrs)
Parameter Typ Beskrivning
image Image Image att rita.
destRect Rectangle Rectangle struktur som anger platsen och storleken på den ritade bilden. Bilden skalas för att passa rektangeln.
srcX Single X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcY Single Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den del av källbilden som ska ritas.
srcWidth Single Bredden på den del av källbilden som ska ritas.
srcHeight Single Höjden på den del av källbilden som ska ritas
srcUnit GraphicsUnit Medlem avGraphicsUnit uppräkning som specificerar måttenheterna som används för att bestämma källrektangeln.
imageAttrs ImageAttributes ImageAttributes som anger omfärgning och gammainformation för bildobjektet.

Se även