GraphicsUnit

GraphicsUnit enumeration

Anger måttenheten för givna data.

public enum GraphicsUnit

Värderingar

namn Värde Beskrivning
World 0 Anger världskoordinatsystemets enhet som måttenhet.
Display 1 Anger måttenheten för displayenheten. Vanligtvis pixlar för videoskärmar och 1/100 tum för skrivare.
Pixel 2 Anger en enhetspixel som måttenhet.
Point 3 Anger skrivarens punkt (1/72 tum) som måttenhet.
Inch 4 Anger tum som måttenhet.
Document 5 Anger dokumentenheten (1/300 tum) som måttenhet.
Millimeter 6 Anger millimetern som måttenhet.

Se även