Image.GetThumbnailImageAbort

Image.GetThumbnailImageAbort delegate

Tillhandahåller en återuppringningsmetod för att avgöra närGetThumbnailImage metoden bör avbryta körningen i förtid.

public delegate bool GetThumbnailImageAbort();

Returvärde

Denna metod returnerar true om den bestämmer attGetThumbnailImage metoden bör stoppa exekveringen i förtid; annars returnerar den false.

Se även