NamespaceDoc

NamespaceDoc class

DenDrawingnamnutrymme ger tillgång till GDI+ grundläggande grafikfunktioner. Mer avancerad funktionalitet finns iDrawing2D ,Imaging , ochText namnutrymmen.

public static class NamespaceDoc

Se även