SolidBrush

SolidBrush class

Definierar en pensel med en enda färg. Penslar används för att fylla grafiska former, som rektanglar, ellipser, pajer, polygoner och banor.

public class SolidBrush : Brush

Konstruktörer

namn Beskrivning
SolidBrush(Color) Initierar en ny instans avSolidBrush class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Hämtar eller ställer in färgen på detta SolidBrush-objekt.

Metoder

namn Beskrivning
override Clone() Skapar en exakt kopia av dettaSolidBrush objekt.
Dispose() Frigör alla resurser som används av detta Brush-objekt.

Se även