StringDigitSubstitute

StringDigitSubstitute enumeration

DenStringDigitSubstitute uppräkning anger hur man ersätter siffror i en sträng enligt en användares språk eller språk.

public enum StringDigitSubstitute

Värderingar

namn Värde Beskrivning
User 0 Anger ett användardefinierat ersättningsschema.
None 1 Anger att inaktivera ersättningar.
National 2 Anger ersättningssiffror som motsvarar det officiella nationella språket för användarens språk.
Traditional 3 Anger ersättningssiffror som motsvarar användarens ursprungliga skript eller språk, som kan skilja sig från det officiella nationella språket för användarens språk.

Se även