StringTrimming

StringTrimming enumeration

Anger hur tecken ska trimmas från en sträng som inte passar helt in i en layoutform.

public enum StringTrimming

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Anger ingen trimning.
Character 1 Anger att texten beskärs till närmaste tecken.
Word 2 Anger att text beskärs till närmaste ord.
EllipsisCharacter 3 Anger att texten beskärs till närmaste tecken, och en ellips infogas i slutet av en beskuren rad.
EllipsisWord 4 Anger att text beskärs till närmaste ord, och en ellips infogas i slutet av en beskuren rad.
EllipsisPath 5 Mitten tas bort från trimmade linjer och ersätts av en ellips. Algoritmen behåller så mycket av det sista snedstreckavgränsade segmentet av linjen som möjligt.

Se även