SystemFonts

SystemFonts class

Anger de teckensnitt som används för att visa text i Windows visningselement.

public sealed class SystemFonts

Egenskaper

namn Beskrivning
static CaptionFont { get; } Får enFont som används för att visa text i titelfälten i windows.
static DefaultFont { get; } Får standardteckensnittet som applikationer kan använda för dialogrutor och formulär.
static DialogFont { get; } Får ett teckensnitt som applikationer kan använda för dialogrutor och formulär.
static IconTitleFont { get; } Får enFont som används för ikontitlar.
static MenuFont { get; } Får enFont som används för menyer.
static MessageBoxFont { get; } Får enFont som används för meddelanderutor.
static SmallCaptionFont { get; } Får enFont som används för att visa text i titelfälten i små fönster, till exempel verktygsfönster.
static StatusFont { get; } Får enFont som används för att visa text i statusfältet.

Metoder

namn Beskrivning
static GetFontByName(string) Returnerar ett teckensnittsobjekt som motsvarar det angivna systemteckensnittsnamnet.

Se även