SystemIcons

SystemIcons class

Varje egenskap i klassen SystemIcons är enIcon objekt för Windows systemomfattande ikoner. Denna klass kan inte ärvas.

public sealed class SystemIcons

Konstruktörer

namn Beskrivning
SystemIcons() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
static Application { get; } Får enIcon objekt som innehåller standardprogramikonen (WIN32: IDI_APPLICATION).
static Asterisk { get; } Får enIcon objekt som innehåller systemasteriskikonen (WIN32: IDI_ASTERISK).
static Error { get; } Får enIcon objekt som innehåller systemfelsikonen (WIN32: IDI_ERROR).
static Exclamation { get; } Får enIcon objekt som innehåller systemets utropsikon (WIN32: IDI_EXCLAMATION).
static Hand { get; } Får enIcon objekt som innehåller systemhandikonen (WIN32: IDI_HAND).
static Information { get; } Får enIcon objekt som innehåller systeminformationsikonen (WIN32: IDI_INFORMATION).
static Question { get; } Får enIcon objekt som innehåller systemfrågaikonen (WIN32: IDI_QUESTION).
static Shield { get; } Hämtar ett Icon-objekt som innehåller sköldikonen.
static Warning { get; } Får enIcon objekt som innehåller systemvarningsikonen (WIN32: IDI_WARNING).
static WinLogo { get; } Får enIcon objekt som innehåller Windows-logotypen (WIN32: IDI_WINLOGO).

Se även