License

License constructor

Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public License()

Örnekler

Bu örnekte, içeren klasörde MyLicense.lic adlı bir lisans dosyası bulunmaya çalışılacaktır. bileşen, çağıran derlemeyi içeren klasörde, giriş derlemesinin klasöründe ve ardından çağıran derlemenin gömülü kaynaklarında.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As license = New license
License.SetLicense("MyLicense.lic")

bileşen jar dosyası:

License license = new License();
license.setLicense("MyLicense.lic");

Ayrıca bakınız