Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public sealed class Metered : IDisposable

yapıcılar

İsimTanım
Metered()Yeni bir örneğini başlatırMetered sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
SetMeteredKey(string, string)Ölçülen genel ve özel anahtarı ayarlar
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır.
static GetConsumptionQuantity()Tüketim dosyası boyutunu alır.

Örnekler

Bu örnekte, ölçülen genel ve özel anahtarın ayarlanması denenecektir

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

bileşen jar dosyası:

Metered matered = new Metered();
matered.setMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Ayrıca bakınız