CompositingQuality

CompositingQuality enumeration

Birleştirme sırasında kullanılacak kalite düzeyini belirtir.

public enum CompositingQuality

değerler

İsimDeğerTanım
Invalid-1Geçersiz kalite.
Default0Varsayılan kalite.
HighSpeed1Yüksek hız, düşük kalite.
HighQuality2Yüksek kalite, düşük hızda birleştirme.
GammaCorrected3Gama düzeltmesi kullanılıyor.
AssumeLinear4Doğrusal değerler varsayın.

Ayrıca bakınız