GraphicsContainer

GraphicsContainer class

Bir grafik kapsayıcısının dahili verilerini temsil eder. Bu sınıf, birGraphics kullanarak nesneBeginContainer veEndContainer method. Bu sınıf devralınamaz.

public sealed class GraphicsContainer

Ayrıca bakınız