ColorAdjustType

ColorAdjustType enumeration

Hangi GDI+ nesnelerinin renk ayarlama bilgilerini kullandığını belirtir.

public enum ColorAdjustType

değerler

İsim Değer Tanım
Default 0 Kendi renk ayarlama bilgilerine sahip olmayan tüm GDI+ nesneleri tarafından kullanılan renk ayarlama bilgileri.
Bitmap 1 için renk ayarı bilgileriBitmap nesneler.
Brush 2 için renk ayarı bilgileriBrush nesneler.
Pen 3 için renk ayarı bilgileriPen nesneler.
Text 4 Metin için renk ayarlama bilgileri.
Count 5 Belirtilen tür sayısı.
Any 6 Belirtilen tür sayısı.

Ayrıca bakınız