ColorMatrix

ColorMatrix class

RGBA alanı için koordinatları içeren 5 x 5’lik bir matris tanımlar. ImageAttributes sınıf, bir renk matrisi kullanarak görüntü renklerini ayarlar. Bu sınıf devralınamaz.

public sealed class ColorMatrix

yapıcılar

İsimTanım
ColorMatrix()Yeni bir örneğini başlatırColorMatrix sınıf.
ColorMatrix(float[][])Yeni bir örneğini başlatırColorMatrix Belirtilen matrisindeki öğeleri kullanan sınıfnewColorMatrix .

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; set; }Belirtilen satır ve sütundaki öğeyi alır veya ayarlar.ColorMatrix .
Matrix00 { get; set; }Bunun 0 (sıfır) satırındaki ve 0 sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix01 { get; set; }Bunun 0 (sıfır) satırındaki ve ilk sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix02 { get; set; }Bunun 0 (sıfır) satırındaki ve ikinci sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix03 { get; set; }Bunun 0 (sıfır) satırındaki ve üçüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix04 { get; set; }Bunun 0 (sıfır) satırındaki ve dördüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix10 { get; set; }Bunun ilk satırındaki ve 0 (sıfır) sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix11 { get; set; }Bunun ilk satırındaki ve ilk sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix12 { get; set; }Bunun ilk satırındaki ve ikinci sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix13 { get; set; }Bunun ilk satırındaki ve üçüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix14 { get; set; }Bunun ilk satırındaki ve dördüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix20 { get; set; }Bunun ikinci satırındaki ve 0 (sıfır) sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix21 { get; set; }Bunun ikinci satırındaki ve ilk sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix22 { get; set; }Bunun ikinci satırındaki ve ikinci sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix23 { get; set; }Bunun ikinci satırındaki ve üçüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix24 { get; set; }Bunun ikinci satırındaki ve dördüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix30 { get; set; }Bunun üçüncü satırındaki ve 0 (sıfır) sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix31 { get; set; }Bunun üçüncü satırındaki ve ilk sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix32 { get; set; }Bunun üçüncü satırındaki ve ikinci sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix33 { get; set; }Bunun üçüncü satırındaki ve üçüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix34 { get; set; }Bunun üçüncü satırındaki ve dördüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix40 { get; set; }Bunun dördüncü satırındaki ve 0 (sıfır) sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix41 { get; set; }Bunun dördüncü satırındaki ve ilk sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarT:.ColorMatrix .
Matrix42 { get; set; }Bunun dördüncü satırındaki ve ikinci sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix43 { get; set; }Bunun dördüncü satırındaki ve üçüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .
Matrix44 { get; set; }Bunun dördüncü satırındaki ve dördüncü sütunundaki öğeyi alır veya ayarlarColorMatrix .

Ayrıca bakınız