ColorPalette

ColorPalette class

Bir renk paletini oluşturan bir renk dizisini tanımlar. Renkler 32 bit ARGB renkleridir. Devralınamaz.

public sealed class ColorPalette

Özellikleri

İsim Tanım
Entries { get; } Bir dizi alırColor yapılar.
Flags { get; } Renk dizisindeki renk bilgilerinin nasıl yorumlanacağını belirten bir değer alır.

Ayrıca bakınız