ColorPalette

ColorPalette class

Bir renk paletini oluşturan bir renk dizisini tanımlar. Renkler 32 bit ARGB renkleridir. Devralınamaz.

public sealed class ColorPalette

Özellikleri

İsimTanım
Entries { get; }Bir dizi alırColor yapılar.
Flags { get; }Renk dizisindeki renk bilgilerinin nasıl yorumlanacağını belirten bir değer alır.

Ayrıca bakınız