EmfPlusRecordType

EmfPlusRecordType enumeration

Grafik komutlarını okumak ve yazmak için bir meta dosyasıyla kullanılabilecek yöntemleri belirtir.

public enum EmfPlusRecordType

değerler

İsim Değer Tanım
EmfHeader 1 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfMin 1 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyBezier 2 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolygon 3 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyline 4 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyBezierTo 5 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyLineTo 6 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyPolyline 7 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyPolygon 8 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetWindowExtEx 9 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetWindowOrgEx 10 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetViewportExtEx 11 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetViewportOrgEx 12 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetBrushOrgEx 13 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfEof 14 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetPixelV 15 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetMapperFlags 16 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetMapMode 17 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetBkMode 18 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetPolyFillMode 19 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetROP2 20 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetStretchBltMode 21 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetTextAlign 22 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetColorAdjustment 23 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetTextColor 24 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetBkColor 25 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfOffsetClipRgn 26 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfMoveToEx 27 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetMetaRgn 28 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExcludeClipRect 29 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfIntersectClipRect 30 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfScaleViewportExtEx 31 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfScaleWindowExtEx 32 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSaveDC 33 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfRestoreDC 34 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetWorldTransform 35 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfModifyWorldTransform 36 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSelectObject 37 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreatePen 38 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreateBrushIndirect 39 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfDeleteObject 40 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfAngleArc 41 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfEllipse 42 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfRectangle 43 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfRoundRect 44 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfRoundArc 45 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfChord 46 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPie 47 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSelectPalette 48 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreatePalette 49 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetPaletteEntries 50 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfResizePalette 51 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfRealizePalette 52 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtFloodFill 53 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfLineTo 54 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfArcTo 55 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyDraw 56 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetArcDirection 57 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetMiterLimit 58 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfBeginPath 59 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfEndPath 60 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCloseFigure 61 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfFillPath 62 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfStrokeAndFillPath 63 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfStrokePath 64 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfFlattenPath 65 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfWidenPath 66 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSelectClipPath 67 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfAbortPath 68 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfReserved069 69 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfGdiComment 70 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfFillRgn 71 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfFrameRgn 72 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfInvertRgn 73 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPaintRgn 74 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtSelectClipRgn 75 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfBitBlt 76 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfStretchBlt 77 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfMaskBlt 78 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPlgBlt 79 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetDIBitsToDevice 80 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfStretchDIBits 81 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtCreateFontIndirect 82 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtTextOutA 83 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtTextOutW 84 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyBezier16 85 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolygon16 86 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyline16 87 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyBezierTo16 88 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolylineTo16 89 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyPolyline16 90 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyPolygon16 91 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyDraw16 92 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreateMonoBrush 93 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreateDibPatternBrushPt 94 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtCreatePen 95 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyTextOutA 96 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPolyTextOutW 97 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetIcmMode 98 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreateColorSpace 99 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetColorSpace 100 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfDeleteColorSpace 101 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfGlsRecord 102 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfGlsBoundedRecord 103 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPixelFormat 104 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfDrawEscape 105 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfExtEscape 106 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfStartDoc 107 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSmallTextOut 108 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfForceUfiMapping 109 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfNamedEscpae 110 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfColorCorrectPalette 111 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetIcmProfileA 112 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetIcmProfileW 113 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfAlphaBlend 114 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetLayout 115 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfTransparentBlt 116 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfReserved117 117 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfGradientFill 118 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetLinkedUfis 119 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfSetTextJustification 120 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfColorMatchToTargetW 121 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfCreateColorSpaceW 122 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfMax 122 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
EmfPlusRecordBase 16384 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Gelişmiş Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
Invalid 16384 Geçersiz verileri gösterir.
Header 16385 EMF+ başlığı olan bir kaydı tanımlar.
Min 16385 Bu numaralandırma için minimum değer.
EndOfFile 16386 Bir meta dosyasının son EMF+ kaydını işaretleyen bir kaydı tanımlar.
Comment 16387 Bkz.AddMetafileComment .
GetDC 16388 Bkz.GetHdc .
MultiFormatStart 16389 Çok biçimli bir bölümün başlangıcını işaretler.
MultiFormatSection 16390 Çok biçimli bir bölümü işaretler.
MultiFormatEnd 16391 Çok biçimli bir bölümün sonunu işaretler.
Object 16392 Bir nesneyi işaretler.
Clear 16393 Bkz.Clear .
FillRects 16394 Bkz.FillRectangles yöntemler.
DrawRects 16395 Bkz.DrawRectangles yöntemler.
FillPolygon 16396 Bkz.FillPolygon yöntemler.
DrawLines 16397 Bkz.DrawLines yöntemler.
FillEllipse 16398 Bkz.FillEllipse yöntemler.
DrawEllipse 16399 Bkz.DrawEllipse yöntemler.
FillPie 16400 Bkz.FillPie yöntemler.
DrawPie 16401 Bkz.DrawPie yöntemler.
DrawArc 16402 Bkz.DrawArc yöntemler.
FillRegion 16403 Bkz.FillRegion .
FillPath 16404 Bkz.FillPath .
DrawPath 16405 Bkz.DrawPath .
FillClosedCurve 16406 Bkz.FillClosedCurve yöntemler.
DrawClosedCurve 16407 Bkz.DrawClosedCurve yöntemler.
DrawCurve 16408 Bkz.DrawCurve yöntemler.
DrawBeziers 16409 Bkz.DrawBeziers yöntemler.
DrawImage 16410 Bkz.DrawImage yöntemler.
DrawImagePoints 16411 Bkz.DrawImagePoints yöntemler.
DrawString 16412 Bkz.DrawString yöntemler.
SetRenderingOrigin 16413 Bkz.RenderingOrigin .
SetAntiAliasMode 16414 Bkz.SmoothingMode .
SetTextRenderingHint 16415 Bkz.TextRenderingHint .
SetTextContrast 16416 Bkz.TextContrast .
SetInterpolationMode 16417 Bkz.InterpolationMode .
SetPixelOffsetMode 16418 Bkz.PixelOffsetMode .
SetCompositingMode 16419 Bkz.CompositingMode .
SetCompositingQuality 16420 Bkz.CompositingQuality .
Save 16421 Bkz.Save .
Restore 16422 Bkz.Restore .
BeginContainer 16423 Bkz.BeginContainer yöntemler.
BeginContainerNoParams 16424 Bkz.BeginContainer yöntemler.
EndContainer 16425 Bkz.EndContainer .
SetWorldTransform 16426 Bkz.TransformPoints yöntemler.
ResetWorldTransform 16427 Bkz.ResetTransform .
MultiplyWorldTransform 16428 Bkz.MultiplyTransform yöntemler.
TranslateWorldTransform 16429 Bkz.TransformPoints yöntemler.
ScaleWorldTransform 16430 Bkz.ScaleTransform yöntemler.
RotateWorldTransform 16431 Bkz.RotateTransform yöntemler.
SetPageTransform 16432 Bkz.TransformPoints yöntemler.
ResetClip 16433 Bkz.ResetClip .
SetClipRect 16434 Bkz.SetClip yöntemler.
SetClipPath 16435 Bkz.SetClip yöntemler.
SetClipRegion 16436 Bkz.SetClip yöntemler.
OffsetClip 16437 Bkz.TranslateClip yöntemler.
DrawDriverString 16438 Bir karakter dizesi, bir konum ve biçimlendirme bilgilerini belirtir.
Max 16438 Bu numaralandırma için maksimum değer.
Total 16439 Dahili olarak kullanılır.
WmfRecordBase 65536 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSaveDC 65566 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfRealizePalette 65589 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetPalEntries 65591 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfCreatePalette 65783 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetBkMode 65794 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetMapMode 65795 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetROP2 65796 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetRelAbs 65797 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetPolyFillMode 65798 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetStretchBltMode 65799 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetTextCharExtra 65800 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfRestoreDC 65831 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfInvertRegion 65834 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfPaintRegion 65835 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSelectClipRegion 65836 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSelectObject 65837 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetTextAlign 65838 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfResizePalette 65849 Belirtilen değere göre mantıksal paletin boyutunu artırır veya azaltır.
WmfDibCreatePatternBrush 65858 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetLayout 65865 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfDeleteObject 66032 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfCreatePatternBrush 66041 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetBkColor 66049 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetTextColor 66057 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetTextJustification 66058 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetWindowOrg 66059 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetWindowExt 66060 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetViewportOrg 66061 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetViewportExt 66062 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfOffsetWindowOrg 66063 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfOffsetViewportOrg 66065 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfLineTo 66067 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfMoveTo 66068 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfOffsetCilpRgn 66080 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfFillRegion 66088 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetMapperFlags 66097 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSelectPalette 66100 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfCreatePenIndirect 66298 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfCreateFontIndirect 66299 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfCreateBrushIndirect 66300 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfPolygon 66340 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfPolyline 66341 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfScaleWindowExt 66576 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfScaleViewportExt 66578 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfExcludeClipRect 66581 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfIntersectClipRect 66582 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfEllipse 66584 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfFloodFill 66585 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfRectangle 66587 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetPixel 66591 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfFrameRegion 66601 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfAnimatePalette 66614 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfTextOut 66849 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfPolyPolygon 66872 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfExtFloodFill 66888 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfRoundRect 67100 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfPatBlt 67101 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfEscape 67110 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfCreateRegion 67327 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfArc 67607 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfPie 67610 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfChord 67632 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfBitBlt 67874 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfDibBitBlt 67904 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfExtTextOut 68146 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfStretchBlt 68387 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfDibStretchBlt 68417 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfSetDibToDev 68915 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.
WmfStretchDib 69443 MSDN Kitaplığının GDI bölümündeki “Windows Biçimli Meta Dosyaları"na bakın.

Ayrıca bakınız