EmfType

EmfType enumeration

Gelişmiş Meta Dosyası (EMF) dosyasına yerleştirilen kayıtların yapısını belirtir. Bu numaralandırma,Metafile sınıf.

public enum EmfType

değerler

İsimDeğerTanım
EmfOnly3Meta dosyasındaki tüm kayıtların, GDI veya GDI+ tarafından görüntülenebilen EMF kayıtları olduğunu belirtir.
EmfPlusOnly4Meta dosyasındaki tüm kayıtların, GDI+ tarafından görüntülenebilen ancak GDI tarafından görüntülenemeyen EMF+ kayıtları olduğunu belirtir.
EmfPlusDual5Meta dosyasındaki tüm EMF+ kayıtlarının alternatif bir EMF kaydıyla ilişkili olduğunu belirtir. Türünde meta dosyalarıEmfPlusDual GDI veya GDI+ ile görüntülenebilir.

Ayrıca bakınız