EncoderParameters

EncoderParameters class

Bir diziyi kapsüllerEncoderParameter nesneler.

public sealed class EncoderParameters : IDisposable

yapıcılar

İsimTanım
EncoderParameters()Yeni bir örneğini başlatırEncoderParameters bir içerebilen sınıfEncoderParameter nesne.
EncoderParameters(int)Yeni bir örneğini başlatırEncoderParameters belirtilen sayı değerini içerebilen sınıfEncoderParameter nesneler.

Özellikleri

İsimTanım
Param { get; set; }Bir dizi alır veya ayarlarEncoderParameter nesneler.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Bunun kullandığı tüm kaynakları serbest bırakırEncoderParameters nesne.

Ayrıca bakınız