EncoderValue

EncoderValue enumeration

Bir JPEG veya TIFF görüntü kodlayıcısına iletilen parametre değerini belirtmek için kullanılır.EncoderParameters) veyaEncoderParameters) yöntemler.

public enum EncoderValue

değerler

İsim Değer Tanım
ColorTypeCMYK 0 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
ColorTypeYCCK 1 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
CompressionLZW 2 LZW sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionCCITT3 3 CCITT3 sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionCCITT4 4 CCITT4 sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionRle 5 RLE sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionNone 6 Sıkıştırma olmadığını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
ScanMethodInterlaced 7 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
ScanMethodNonInterlaced 8 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
VersionGif87 9 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
VersionGif89 10 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
RenderProgressive 11 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
RenderNonProgressive 12 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
TransformRotate90 13 Görüntünün merkezi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüleceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformRotate180 14 Görüntünün merkezi etrafında 180 derece döndürüleceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformRotate270 15 Görüntünün merkezi etrafında saat yönünde 270 derece döndürüleceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformFlipHorizontal 16 Resmin yatay olarak (dikey eksen etrafında) çevrileceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformFlipVertical 17 Resmin dikey olarak (yatay eksen etrafında) çevrileceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
MultiFrame 18 Görüntünün birden fazla çerçevesi (sayfası) olduğunu belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
LastFrame 19 Çok kareli bir görüntüdeki son kareyi belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
Flush 20 Birden çok çerçeveli bir dosyanın veya akışın kapatılması gerektiğini belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
FrameDimensionTime 21 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
FrameDimensionResolution 22 GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
FrameDimensionPage 23 Bir görüntünün sayfa boyutuna bir çerçevenin ekleneceğini belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.

Ayrıca bakınız