EncoderValue

EncoderValue enumeration

Bir JPEG veya TIFF görüntü kodlayıcısına iletilen parametre değerini belirtmek için kullanılır.EncoderParameters) veyaEncoderParameters) yöntemler.

public enum EncoderValue

değerler

İsimDeğerTanım
ColorTypeCMYK0GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
ColorTypeYCCK1GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
CompressionLZW2LZW sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionCCITT33CCITT3 sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionCCITT44CCITT4 sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionRle5RLE sıkıştırma şemasını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
CompressionNone6Sıkıştırma olmadığını belirtir. Sıkıştırma kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
ScanMethodInterlaced7GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
ScanMethodNonInterlaced8GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
VersionGif879GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
VersionGif8910GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
RenderProgressive11GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
RenderNonProgressive12GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
TransformRotate9013Görüntünün merkezi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüleceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformRotate18014Görüntünün merkezi etrafında 180 derece döndürüleceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformRotate27015Görüntünün merkezi etrafında saat yönünde 270 derece döndürüleceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformFlipHorizontal16Resmin yatay olarak (dikey eksen etrafında) çevrileceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
TransformFlipVertical17Resmin dikey olarak (yatay eksen etrafında) çevrileceğini belirtir. Dönüştürme kategorisine ait bir parametre olarak JPEG kodlayıcıya geçirilebilir.
MultiFrame18Görüntünün birden fazla çerçevesi (sayfası) olduğunu belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
LastFrame19Çok kareli bir görüntüdeki son kareyi belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
Flush20Birden çok çerçeveli bir dosyanın veya akışın kapatılması gerektiğini belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.
FrameDimensionTime21GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
FrameDimensionResolution22GDI+ sürüm 1.0’da kullanılmaz.
FrameDimensionPage23Bir görüntünün sayfa boyutuna bir çerçevenin ekleneceğini belirtir. Kaydetme bayrağı kategorisine ait bir parametre olarak TIFF kodlayıcıya geçirilebilir.

Ayrıca bakınız